Wykorzystanie modułu Overdrive

ISCON dążąc do większej uniwersalności swoich produktów stworzył układ elektroniczny poszerzający podstawowe […]